ieteikt draugiem

Aicina pieteikties Latvijas kultūru festivālam

 

Šī gada jūlija sākumā Daugavpilī un visā Latgalē norisināsies Latvijas kultūru festivāls „Pynu, pynu sītu", ko organizē  biedrība "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvaldi un Latvijas Nacionālo kultūras centru.

Dalībai festivālā „Pynu, pynu sītu" tiek aicināti pieteikties Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mākslinieciskie kolektīvi (folkloras kopas, etnogrāfiskie ansambļi, deju kolektīvi u.c.), kuri kopj un popularizē savas tautas kultūras tradīcijas. Piesakoties festivālam, līdz šī gada 2.maijam interneta vidē http://ejuz.lv/festivals2016 jāaizpilda pieteikuma anketa, bet uz e-pastufestivals@nvoc.lv jānosūta trīs labas kvalitātes fotogrāfijas

Festivāla laikā 1.-2.jūlijā Daugavpilī norisināsies virkne dažādu koncertu, festivāla dalībnieku gājiens, meistarklases kolektīvu vadītājiem u.c. aktivitātes, savukārt 3.jūlijā ir ieplānoti koncerti Latgalē un noslēguma koncerts Kārsavā.

Festivāla mērķis ir popularizēt, attīstīt un pilnveidot Latvijā dzīvojošo mazākumtautību tradicionālās kultūras mantojumu, mudināt mazākumtautību iedzīvotājus izprast savas kultūras nozīmi Latvijas kultūrvidē, kā arī aktivizēt sabiedrības līdzdalību nemateriālās kultūras mantojuma (t. sk. mazākumtautību) izzināšanā, praktizēšanā un tālāknodošanā.

Festivāla organizēšanu atbalsta LR Kultūras ministrija un Vācijas vēstniecība Latvijā.

Papildus informācija:
Oskars Zuģickis

DNVOAC
tel.: +371 26565858
e-pasts: festivals@nvoc.lv

Vita Viļevko
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde

tel.: . +371 65476797, +371 20613225
e-pasts: festivals@nvoc.lv
www.kultura.daugavpils.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts