ieteikt draugiem

Aicina iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai

 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs ir izsludinājis atklātu projektu konkursu jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Projektus var iesniegt līdz 2021. gada 5. janvārim. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 11.5 miljoni eiro.

Vēršam uzmanību, ka Aktīvo iedzīvotāju fonds nav iesaistīts šī projektu konkursa organizēšanā. Šī informācija publicēta tikai informatīviem nolūkiem.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija: eeagrants.org/.

Šajā konkursā tiks atbalstīti projekti, kas veicina ilgtspējīgu un kvalitatīvu jauniešu nodarbinātību. Konkursā ir trīs galvenās atbalsta jomas:

Inovācija un izpēte: projekti, kas vērsti uz jauniem eksperimentāliem risinājumiem, lai cīnītos pret jauniešu bezdarbu un palielinātu ilgtspējīgu darbavietu skaitu jauniešiem.

Labās prakses apmaiņa: projekti, kas vērsti uz labās prakses apmaiņu jauniešu nodarbinātības jomā Eiropā, lai radītu vairāk kvalitatīvu darba vietu un samazinātu jauniešu bezdarba līmeni.

Analīze un pētniecība: projekti, kas vērsti uz starptautisku pētniecības tīklu sadarbību saistībā ar jauniešu nodarbinātības veicināšanas iniciatīvu ietekmes pētījumiem.

Īpaša prioritāte tiks piešķirta projektiem, kuros tiks iesaistīti NEET situācijā esoši jaunieši, kas nav reģistrējušies valsts nodarbinātības dienestos, ir mazkvalificēti, ir priekšlaicīgi pametuši skolu un saskaras ar šķēršļiem, lai iekļūtu darba tirgū (piemēram, nabadzība, sociālā atstumtība, diskriminācija, invaliditāte un/vai slikta garīgā veselība).

Projektā jāiesaista organizācijas no vismaz divām valstīm. Pirms projektu pieteikumu iesniegšanas organizācijām jāreģistrējas www.egregsystem.info. Projekta pieteikumi jāiesniedz elektroniski projektu sistēmā.

Minimālais viena projekta finansējums ir 1 000 000 eiro, savukārt maksimālais – 2 000 000 eiro, un projekta īstenotājiem jānodrošina 15% līdzfinansējums. Ja projekta partneri ir nevalstiskās organizācijas, līdzfinansējums 100% apmērā var būt brīvprātīgā darba formā.

Ar pirmajā konkursa kārtā apstiprinātajem projektiem var iepazīties te: youthemploymentmag.net/.

Plašāku informāciju par projektu konkursu var saņemt, rakstot uz eeagrants@ecorys.com.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts