ieteikt draugiem

6 Latgales kopienu iniciatīvas ir saņēmušas finansējumu

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, Latgales reģiona kopienu iniciatīvām, 2020. gada jūlijā uzsāka mācības kopienu līderiem. Mācību dalībniekiem bija dota iespēja piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu projektu konkursā “Darbīgās kopienas Latgalē”, kurā tika saņemti 26 projektu pieteikumi no 10 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 67 tūkstošus eiro.

Kā atzīst British Council pārstāvniecības Latvijā projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja Kristīne Ļeontjeva: “Lielais iesniegto projektu skaits un apstiprināto projektu saturs ir labs pierādījums tam, ka četru dienu mācībās var gan papildināt zināšanas par to, kā veicināt kopienu attīstību un sabiedrības saliedēšanos, gan arī rast reālus risinājumus – projektu idejas.”

2020. gada 25. augustā biedrībā “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) notika ekspertu komisijas sanāksme, kurā notika biedrību iesniegto pieteikumu vērtēšana. Tika apstiprināti 6 pieteikumi, piešķirot 14 400,08 eiro to realizācijai.

Finansējuma ieguvēji ir biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” (Riebiņu novads), Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība “Solis izaugsmē” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Nīdermuižas draudze” (Preiļu novads), Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” un Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva” no Krāslavas novada.

Trīs no finansējuma saņēmējiem īstenos kopienu iniciatīvas, kas palīdzēs rast risinājumus COVID-19 radītājām problēmām kā izglītības procesos, tā palīdzēs apzināt sevi un savu vietu sabiedrībā, kā arī veicinās digitālo kompetenču pratību dažādām lingvistiskajām grupām. Projekti palīdzēs arī veicināt kopienas dažādo iedzīvotāju sadarbību kopīgu mērķu labā, proti, izskaidrot izglītības reformas un attālināto izglītības procesu COVID-19 pandēmijas laikā un uzlabot senioru un pirmspensijas vecuma cilvēku dzīves kvalitāti, mācot jaunas prasmes. Projektu īstenotāji arī plāno veidot vienotu reģionālo identitāti Sēlijas austrumu daļas kopienās. Tie tiks uzsākti jau no šī gada septembra.

DNVOAC atgādina, ka šī gada rudenī, 28.-29. septembrī un 1.-2. oktorbrī, notiks otrs tiešsaistes mācību cikls 4 dienu garumā un, to veiksmīgi pabeidzot, tā dalībniekiem arī būs iespēja piedalīties otrajā konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai. Savukārt 16. oktobrī – ja būs iespēja – projekta īstenotāji tiksies klātienē uz forumu, lai dalītos savā pieredzē un rastu idejas jaunām iniciatīvām.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

Uzzini vairāk par DNVOAC aktivitātēm šeit: www.facebook.com/DNVOACMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts