ieteikt draugiem

2020. gadā Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās vēl divus atklātus projektu konkursus

 

Šogad Aktīvo iedzīvotāju fondā pilsoniskās sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi - projektus varēs vēl iesniegt Kapacitātes un Informatīvās kampaņas projektu konkursos. Abus konkursus plānots izsludināt septembrī.

Kapacitātes projekti būs vērsti uz organizāciju, nereģistrētu pilsoniskās sabiedrības grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanu, sadarbību veidošanu un tīklošanu, kā arī organizāciju finanšu ilgtspējas attīstību. Šos projektus varēs iesniegt pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kuru darbības ilgums ir vismaz viens gads. Vienam projektam pieejamais finansējums būs no 6000 eiro līdz 20000 eiro, un to ilgums varēs būt no 6 līdz 24 mēnešiem.

Informatīvās kampaņas projektu konkursa mērķis būs izvēlēties vienu pilsoniskās sabiedrības organizāciju, kas īstenos plašu informatīvu kampaņu sabiedrības izpratnes palielināšanai par demokrātiju, to veidojošajiem procesiem un iedzīvotāju lomu tajos. Kampaņas īstenošanai pieejamais finansējums ir no 50000 līdz 70000 eiro, un tās ilgums būs 1-1,5 gadi.

Sīkāka informācija un konkursu nolikumi tiks publicēta AIF mājaslapas sadaļā “Projektu konkursi”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts