Kapacitātes projekti: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana Kapacitātes projektu konkursā!

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Aicina pieteikties romu tautas deju meistarklasei

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā Jauniešu biedrība “Dagne” ar Kultūras ministrijas atbalstu, lai veicinātu Latvijas romu kultūras savpatnības saglabāšanu, atbalstot Krāslavas šīs nacionālās minoritātes iniciatīvu,  šī gada 17. decembrī plkst. 17:30 organizē romu tautas deju meistarklasi, ko vadīs Lidija Čubreviča.

Meistarklases laikā tiks prezentēti romu tautastērpi, kas šobrīd tiek izgatavoti to autentiskumu un kvalitāti saskaņojot ar Krāslavas romu kopienas pārstāvēm.

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Latgalē tika piešķirts finansējums vēl 6 kopienu iniciatīvu īstenošanai

2020. gada novembra vidū biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) pārstāvji kopā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izvērtēja iesniegtos projekta pieteikumus ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursa “Darbīgās kopienas Latgalē” 2.kārtai. Kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumi no 7 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 30 tūkstošus eiro.

Ekspertu komisija, izvērtējot pieteikumus, piešķīra 12 330 eiro to īstenošanai. Finansējumu ieguva biedrība “Lai sapņi piepildās” (Daugavpils novads), „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Viedokļu līderu skola” (Rēzeknes novads), jauniešu biedrība “Dagne” (Dagdas novads), Indras vidusskolas atbalsta biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” (Krāslavas novads) un biedrība “NEW EAST” (Daugavpils pilsēta).

В Латгалии было выделено финансирование на реализацию еще 6 общественных инициатив

В середине ноября 2020 года представители общества «Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs» (DNVOAC) вместе с представительством Британского Совета в Латвии оценили поданные заявки на проекты для 2-го тура конкурса общественных инициатив с ограниченным отбором «Активные сообщества в Латгалии». Всего было получено 12 проектных заявок от 7 самоуправлений Латгальского региона, запросивших более 30 тысяч евро для своих инициатив.

После оценки заявок экспертная комиссия выделила на их реализацию 12 330 евро. Финансирование получили: некоммерческая организация “Lai sapņi piepildās” (Даугавпилсский край), „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” (город Даугавпилс), некоммерческая организация “Viedokļu līderu skola” (Резекненский район), молодежное объединение “Dagne” (Дагденский край), общество поддержки средней школы в Индре “SKOLA AR NĀKOTNI” (Краславский край) и некоммерческая организация “NEW EAST” (город Даугавпилс).

NVO pārstāvjus aicina pieteikties semināram “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar Artūru Medni

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs (DNVOAC) 2020.gada 27. novembrī no pl. 11:30 līdz 14:30 rīko tiešsaistes apmācību bezmaksas semināru “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas”.

Seminārā digitālā satura mārketinga aģentūras “New Black” vadītājs Artūrs Mednis* 3 stundu garumā interesentus informēs par interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu izmantošanu darbam ar sabiedrību:

– kā veicināt kvalitatīvu, operatīvu un divpusēju komunikāciju starp NVO, iedzīvotājiem un medijiem;

– kā uzlabot informācijas apmaiņu Latgalē;

– interneta vidē bāzēto aplikāciju un vietņu loma NVO sektora pozitīvā tēla un atpazīstamības veidošanā;

– sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējām, rīkiem.

Latgalē tiek īstenotas 6 kopienu iniciatīvas

Pateicoties biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstam, projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros no 2020. gada septembra līdz decembrim Latgalē tiek īstenotas sešas kopienu iniciatīvas. Tās realizē biedrība “Galēnu kultūrvēstures biedrība” (Riebiņu novads), Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība “Kaimiņi”, biedrība “Solis izaugsmē” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Nīdermuižas draudze” (Preiļu novads), Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība “Sidrabrasa” un Multikultūras integrācijas centrs “Varavīksnes laiva” no Krāslavas novada.

 

 

Piesakies! Trešajā diskusiju cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” pasākumā uzvarēs divas jauniešu idejas

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” līdz šim Latgales skolu vidū sevi pieteicis kā interesants, izglītojošs un jauniešiem saistošs notikums, kas līdz šim noticis Daugavpilī un Rēzeknē. Divos pasākumos, 27 mācību iestāžu konkurencē līdz šim laurus plūkušas Daugavpils Vienības pamatskolas, Daugavpils 9. vidusskolas, Rugāju vidusskolas un Rēzeknes 3. vidusskolas komandas, kuru pasākumu laikā radītās idejas jau ir īstenošanas stadijās.

Rēzeknē notiks seminārs jauniešu NVO pārstāvjiem

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar biedrības “Zaļais meridiāns” 2020. gada 28. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā no pl.: 15:00 – 18:00 rīko semināru mazākumtautību skolu jauniešiem un jauniešu NVO pārstāvjiem “Starpkultūru komunikācija, brīvprātīgais darbs un karjeras izvēle”.

Pasākuma mērķis: popularizēt brīvprātīgo kustību, uzlabot jauniešu socializāciju un pašrealizāciju starpkultūru uzmanība vidē. Kā uzlabot prasmes pielāgoties pastāvīgi mainīgajai sabiedrībai un motivētu jauniešus mācīties, orientēties darba tirgū, kā arī motivēt piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārzemēs.

Jaunieši lauž valodas barjeras līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai

Latglaes vēstniecībā “Gors” 7. oktobrī tika aizvadīts otrais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kurā 21 komanda no 9 Latgales pašvaldībām. Šoreiz pasākums tika veltīts jauniešu līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Pasākuma atklāšanā uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, bet jauniešus tiešsaistē uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks, kurš aicināja jauniešus būt aktīviem un izmantot Eiropas Savienības un Latvijas piedāvātās iespējas jauniešiem. Tāpat jauniešiem bija iespēja uzzināt par Eiropas Savienības programmām un iespējām jauniešiem no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta jaunatnes nodaļas programmu koordinatores Violeta Birznieces, kas pastāstīja jauniešiem par pieredzi, kuru var sniegt iesaistīšanās vietējā un starptautiskā līmeņa brīvprātīgajā darbā un citos projektos. Violeta uzsvēra, ka jaunieši paši var uzlabot vidi sev apkārt un veicināt arī citu cilvēku līdzdalību, nākot ar savām idejām pie jaunatnes organizācijām, biedrībām, jauniešu centriem un jaunatnes darbiniekiem, kopā rakstot un īstenojot vietējā līmeņa un starptautiskos projektus. Jauniešiem bija iespēja uzdot arī sev interesējošos jautājumus tiešsaistē.

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts