Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”

2021. gada 4. februārī no 15:00 līdz 17:00 ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tiek uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apgūsim kā organizēt  videokonferences,  iepazīstināsim ar programmām  un iespējām  attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām.

Pasniedzējs Guntis Laicāns, pieslēgšanās Internet adresē: meet.jit.si/azote

Aicinām uz izpratnes un iedvesmas semināriem "Kā vadīt savu organizāciju zinoši?"

Lai atbalstītu un iedvesmotu projektu iesniedzējus Kapacitātes projektos plānot arī tādas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas vadības procesu attīstību, ieraudzīt sev piemērotākās organizāciju attīstības pieejas, metodes un atbalsta rīkus, kā arī lai izskaidrotu, kas ir mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas (M&E) pieeja un mudinātu stratēģiski gudri vadīt savus cilvēkresursus, Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina piedalīties divu zinošu un iedvesmojošu ekspertu semināros par organizācijas attīstības un vadības jautājumiem.  

Aizritēja apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”

2021. gada 18. janvārī platformā ZOOM notika apmācību seminārs kultūras darbiniekiem “Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”, kuru organizēja Dagdas novada Kultūras centrs un Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”. Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) atbalstīja kolēģu iniciatīvu, iepazīstinot apmācību dalībniekus ar gavēņa un Baltkrievu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.

Dalībniekus sveica Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trulis un novēlēja visiem jaunas radošās idejas un drīzu tikšanos klātienē. Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa apsveica visus dalībniekus ar Jauno gadu un Ziemassvētkiem, kā arī ar tauvojošajiem Kunga Kristīšanas svētkiem, kuru kristieši svin 19. janvārī. Bet pēc tam vārds tika dots baltkrievu kultūras pārstāvjiem – Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” priekšsēdētājai Tatjanai Gogalinskai un BKC kultūras pasākumu organizatorei Irinai Apeinānei.

Būvēt labāku pasauli vai kļūt par cērpamu aitu? – jēgpilna un strukturēta labdarība

Pieredzējis korporatīvo komunikāciju praktiķis un pasniedzējs ar aptuveni 20 gadu pieredzi Ilmārs Jargans stāstīs par labdarības zemūdens akmeņiem un ēnas pusēm. Uzņēmēji un citi interesenti uzzinās, kā caur labdarību veidot labāku pasauli un izvēlēties atbalstīt patiešām nozīmīgus virzienus, netērējot pārāk daudz sava un darbinieku laika, izvairīties no pārmetumiem un vainas apziņas un prasmīgi ieraudzīt viltus labdarības tendences.

Ilmārs Jargans ir vadījis korporatīvo komunikāciju AS “Olainfarm”, AS “Aldaris”,  AS “ABLV Bank”. Koordinē labdarības un korporatīvās sociālās atbildības programmas, īpaši akcentējot mūsdienīgus zaļos risinājumus (urbānā biškopība un sugu daudzveidības palielināšana pilsētvidē). Pasniedz RISEBA augstskolā akadēmiskos kursus “Reputācijas vadība”, “Zīmolvedība”, “Krīzes komunikācija”. Maģistrs ķīmijā, komunikāciju zinātnē un uzņēmējdarbības vadībā.

Latgales tradīciju ilgtspēju aktualizēs tiešsaistes semināru ciklā

14. un 25. janvārī Latgales vēstniecībā “Gors”, Rēzeknē, norisināsies divu tiešsaistes semināru cikls “Latgales tradīciju ilgtspēja mūsdienu vidē”. Semināru mērķis ir aktualizēt Latgales nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas un popularizēšanas iespējas. Semināru dalībnieki pārstāv dažādas kultūras un amatniecības jomas un piedāvā saistošu pieredzes apmaiņu ne tikai Latgales, bet arī citu reģionu interesentiem.

Apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”

Dagdas baltkrievu biedrība "Verbica"un Dagdas KC 18. janvārī no plkst. 15:00 līdz plkst. 17:00 platformā Zoom rīko apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās".

Dagdas novada Kultūras centra darbiniekiem saite tiks nosūtīta automātiski.

Pārējie interesenti var pieteikties elektroniski inese.plesna@inbox.lv , norādot dalībnieka vārdu un uzvārdu, organizāciju, e-pastu.

Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”

Biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks” sadarbībā ar Rēzeknes mazākumtautību biedrībām organizē virtuālo pasākumu - Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”.
Festivāls apvieno un pulcē visas tautības un dažādu konfesiju pārstāvjus ap gaišajiem un ļoti gaidāmajiem notikumiem - Kristus piedzimšanas svētkiem un Jauno gadu. Kā dažādas tautības pavadīja tumšos pirmssaulgriežu vakarus, kādas pasakas stāstīja saviem bērniem, kādas dziesmas dziedāja, kā dancoja un kādas rotaļās gāja. Kā un ar kādiem rituāliem svinēja jauno gadu.
Katru gadu sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļu festivāls tika rīkots Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas kultūras centros, katedrālēs un lūgšanu namos. Ik gadu festivālā piedalījās vieskolektīvi no Polijas, Lietuvas vai Krievijas. Šogad, ņemot vērā īpašo situāciju, aicinām nezaudēt aizsākto tradīciju un pārvietoties internet vidē.

Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu dienās!

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties projektu dienās visos Latvijas reģionos no 2021. gada 6. janvāra līdz 29. janvārim (ZOOM platformā). Pieteikšanās elektroniski: ej.uz/Kapac_projektu_Dienas

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kam nav pieredzes vai ir neliela projektu rakstīšanas pieredze, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Ukraiņu nacionālās virtuves meistarklases

2020.gada 6. un 19. decembrī biedrība tiešsaistē, izmantojot Zoom platformu, klātesot dažādu mazākumtautību un Latvijas pamatnācijas 34 pārstāvjiem no dažādām Latvijas vietām, noorganizēja meistarklases “Pelmeņi” un “Vareņiki”. Meistarklašu laiks tika pieskaņots arī dažādiem pirms ziemassvētku svētkiem, kā, piemēram, Sv. Nikolaja Brīnumdarītāja svētki 19. decembrī.

Romu tautas deju meistarklase tiešsaistē

2020.gada 17.decembrī jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un Krāslavas romu biedrības vadītāju Lidiju Čubreviču, organizēja tiešsaistes romu dejas meistarklasi.
Meistarklases laikā tika detalizēti izskatīti romu tautas tērpi - to vēsture, izmantošana un nozīme romu kultūrā. Tika izrunātas romu tradīcijas un kultūras pasākumu svinēšanas īpatnības. Lidija Čubreviča radīja ieskatu romu tautas dejā, demonstrējot romu dejas veidus, izskaidrojot romu dejas īpatnības un zemtekstu - ko nozīmē katra kustība un pagrieziens.

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts