Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

2020. gada 31. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus. Kopā apstiprināti 30 projekti par kopējo summu 2 898 157,51 eiro – no tiem 27 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 3 projekti programmā “Cilvēktiesības”.

Apstiprināto projektu saraksts

Rīcības projekti: Noslēgusies pirmo Rīcības projektu izvērtēšana

2020. gada 20. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padomē tika apstiprināti pirmo Rīcības projektu konkursā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti – no septiņiem iesniegtajiem projektiem finansējuma saņemšanai virzīts tika viens projekts, kurš pēc pozitīvā lēmuma saņemšanas projekta īstenošanu nepietiekamā laika dēļ tomēr atsauca.

Noslēdzoties Rīcības projektu kvalitatīvajai vērtēšanai un projektu atlases komisijas diskusijām, Aktīvo iedzīvotāju fonds secina, ka iesniegtajos projektos plānotas daudzas sabiedrībai vērtīgas pilsoniskās aktivitātes, taču vairums projektu neatbilst galvenajam Rīcības projektu fokusam - to īstenošanas nepieciešamība nav saistīta ar apstākļiem, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kas prasa tūlītēju rīcību. Vairums iesniegto projektu ietvēra nozīmīgas pilsoniskas iniciatīvas vai interešu pārstāvības aktivitātes, kas īstenojamas ikdienas kārtībā, laicīgi plānojot savu darbu un finansējuma piesaisti.

2020. gadā Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās vēl divus atklātus projektu konkursus

Šogad Aktīvo iedzīvotāju fondā pilsoniskās sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi - projektus varēs vēl iesniegt Kapacitātes un Informatīvās kampaņas projektu konkursos. Abus konkursus plānots izsludināt septembrī.

Aktīvo iedzīvotāju fonds paplašina savu komandu

2020. gada 12. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) īstenošanas komandai pievienojās deviņi projektu atlases komisiju dalībnieki, kas strādās trīs AIF projektu atlases komisijās - Rīcības, Kapacitātes, kā arī Stratēģisko un Informatīvo kampaņu komisijā.

Stratēģiskie projekti: Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93* projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”.

Īpaši novērtējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus Latvijas reģionus. Puse no visiem projektu iesniedzējiem kā savu pamata darbības vietu norādījuši visu Latvijas teritoriju.

Noslēgusies projektu pieņemšana Stratēģisko projektu konkursā

29.jūlija plkst. 14:00 noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana Aktīvo iedzīvotāju fonda atklātajā projektu konkursā #1 - Stratēģisko projektu konkursā! Saņemti 94 projektu pieteikumi, no tiem 74 pieteikumi programmā “Demokrātijas kultūra” un 20 programmā “Cilvēktiesības”!

Stratēģiskie projekti: Konsultācijas par Stratēģisko projektu sagatavošanu

Vēršam uzmanību, ka konsultācijas par Aktīvo iedzīvotāju fonda Stratēģisko projektu sagatavošanu iespējams saņemt līdz 2020. gada 28. jūlija plkst. 18:00. Lūdzam neatlikt konsultācijas uz pēdējo brīdi!

Atgādinām, ka konsultācijas sniedz AIF reģionālie koordinatori - konsultanti:

Izsludināta pieteikšanās pilsoniskās sabiedrības pārstāvju dalībai Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu atlases komisijās

Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) informē, ka pilsoniskās sabiedrības pārstāvji var pieteikties dalībai AIF projektu atlases komisijās. Pieteikums jānosūta uz NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sekretariāta e-pastu nvo@mk.gov.lv līdz 2020. gada 26. jūlijam.

Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo projektu un rezerves projektu rindojumu, balstoties uz vērtētāju darba rezultātiem, kā arī ņemot vērā katra atsevišķā projekta un visu konkrētā konkursa projektu kopuma stratēģisko atbilstību AIF mērķim un izvēlētās programmas kopējiem rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, atbilstību AIF darbības principiem, projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem.

Rīcības projekti: Pieejami Rīcības projektu konkursa semināra materiāli

Ja vēlies uzzināt plašāku informāciju par Aktīvo iedzīvotāju fonda Rīcības projektu konkursu, iepazīsties ar materiāliem no 8. jūlija informatīvā semināra.

Atgādinām, ka projektus šajā konkursā var iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams finansējums šo projektu īstenošanai.

Stratēģiskie projekti: Publicēti materiāli no semināra par projekta budžetu un grāmatvedību

Ja vēlies uzzināt visu par Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu finanšu nosacījumiem un grāmatvedības pamatprincipiem, iepazīsties ar materiāliem no informatīvā semināra, ko 6. jūlijā vadīja AIF finanšu vadītājs Ansis Bērziņš.

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts