ieteikt draugiem

Romu tautas deju meistarklase tiešsaistē

 

2020.gada 17.decembrī jauniešu biedrība “DAGNE” sadarbībā ar PIKC RVT Krāslavas struktūrvienību un Krāslavas romu biedrības vadītāju Lidiju Čubreviču, organizēja tiešsaistes romu dejas meistarklasi.
Meistarklases laikā tika detalizēti izskatīti romu tautas tērpi - to vēsture, izmantošana un nozīme romu kultūrā. Tika izrunātas romu tradīcijas un kultūras pasākumu svinēšanas īpatnības. Lidija Čubreviča radīja ieskatu romu tautas dejā, demonstrējot romu dejas veidus, izskaidrojot romu dejas īpatnības un zemtekstu - ko nozīmē katra kustība un pagrieziens.
Lidija Čubreviča ir Krāslavas romu biedrības vadītāja, viņa jau vairākus gadus darbojas ar romiem Krāslavas novadā un stiprina romu kopienas sociālo stāvokli sabiedrībā. Lidija ir romu kultūras, tradīciju un dejas eksperte. Zināšanas, ar kurām viņa labprāt dalās, ir pārņemtas, lolotas un joprojām tiek nodotas paaudžu paaudzēs viņas ģimenē. Šodien Lidija ir romu tautas dejas pasniedzēja un kultūras eksperte, kura ikdienā brīvprātīgi veic audzināšanas darbu ar jauniešiem, vadoties pēc senču vērtībām - cienīt un lolot savu kultūru, valodu un identitāti.
 
Projekta ietvaros tika izgatavotas divas romu kleitas, kas tiks nodotas romu biedrībai ar mērķi stiprināt romu kopienas darbību Krāslavas rajonā. Kleitas tika darinātas PIKC RVT Krāslavas struktūrvienībā, ar talantīgajām un pieredzes bagātajām Rutas Zambares rokām. Lai tērpi atbilstu visiem romu kultūras kanoniem, tie tapa konsultējoties ar romu tradīciju ekspertiem. Izgatavotās kleitas izdevās ļoti košas un krāsainas, kas liecina par romu tautas bagāto emocionālo inteliģenci.
 
Projekta realizēšanā piedalījās Krāslavas Jauniešu kluba foto studijas dalībnieki.
 
Tautastērpi Krāslavas romu kopienai, kā arī deju meistarklase tapa Dienvidlatgales NVO atbalsta centrsun Kultūras ministrijas noslēgtā līdzdalības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr. 2.5. - 8 – 26) ietvaros.
https://lpr.gov.lv/wp-content/uploads/2020/tketyk/DNVOAC-KM-1024x272.jpg


Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts