Latgales kopienu pārstāvji strādā pie projektu pieteikumu rakstīšanas

2020.gada 2.oktobrī noslēdzās otrā 4 dienu tiešsaistes mācību sesija topošajiem un esošajiem kopienu līderiem, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas kopienās un veicinātu sabiedrības saliedētību tajās. No vairāk kā 30 dalībniekiem, kas izteica vēlmi piedalīties apmācībās, 22 ieguva apliecinājumu par veiksmīgu dalību tajās, kas viņiem un 69 pirmās kārtas dalībniekiem sniedz iespēju piedalīties 2.kārtas ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursā, lai saņemtu finansiālu atbalstu līdz 3 tūkstošiem eiro savas idejas īstenošanai.

Jauniešus aicina uz otro pasākumu “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”

16.septembrī Daugavpilī veiksmīgi aizvadīts pirmais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kas tika veltīts mūsdienu komunikācijai, informācijai un digitālo prasmju nozīmei mūsdienās. Pasākumā piedalījās 20 komandas no Latgales reģiona izglītības iestādēm. Divdesmit komandu konkurencē plašas un kompetentas žūrijas vērtējumā pirmo vietu ieguva Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas apvienotā komanda ar ideju “#Nē Dezinformācijai!”, kuras ietvaros Daugavpils pilsētas dažādu lūku vākus uz ielām jaunieši piedāvā veidot kā savdabīgu orientēšanās produktu pilsētā, kur katrs vāks būtu atšķirīgs ar savu saukli, kas gājējiem liktu aizdomāties par dezinformāciju sabiedrībā.

NēDezinformācijai jeb Daugavpilī aizsākas pasākumu cikls Ar Eiropys tvierīni Latgolā

Trešdien 16. septembrī Daugavpils Vienības namā notika pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” atklāšanas pasākums, kurā piedalījās teju 100 dalībnieki no 13 Latgales pašvaldību 20 mācību iestādēm.

Pasākumu ciklu atklājot, uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Ar video starpniecību klātesošos uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kā arī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Daugavpilī tiks atklāts Latgales jauniešu pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”

Trešdien, 16. septembrī, Daugavpils Vienības namā tiks atklāts pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kurā piedalīsies teju 100 dalībnieki no 13 Latgales pašvaldību 22 mācību iestādēm.

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spējas, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, veicināt kritisko domāšanu un līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Aicina iesniegt projektus jauniešu nodarbinātības veicināšanai

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu birojs ir izsludinājis atklātu projektu konkursu jauniešu nodarbinātības veicināšanai. Projektus var iesniegt līdz 2021. gada 5. janvārim. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 11.5 miljoni eiro.

Vēršam uzmanību, ka Aktīvo iedzīvotāju fonds nav iesaistīts šī projektu konkursa organizēšanā. Šī informācija publicēta tikai informatīviem nolūkiem.

Konkursa nolikums un sīkāka informācija: eeagrants.org/.

Aicina Latgales jauniešus piedalīties izglītojoši radošā pasākumu ciklā “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā”

Lai veicinātu jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spēju, pilnveidotu prezentācijas un komunikācijas prasmes, kritisko domāšanu, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, Latgales plānošanas reģionu (LPR), Daugavpils Vienības pamatskolu, Kultūras ministriju, reģiona pašvaldībām un vairākām jauniešu NVO 2020. gada rudenī rīko pasākumu ciklu “Ar Eiropys tvierīņi Latgolā” (“Ar Eiropas tvērienu Latgalē”). Kopumā Latgales reģionā notiks pieci pasākumi: Daugavpilī – Mūsdienu komunikācija un informācija, dezinformācijas posts un digitālo prasmju nozīme; Rēzeknē Jauniešu līdzdalība un starptautiskā sadarbība, Balvos – Vide un Eiropas zaļais kurss; Ludzā – Jauniešu nodarbinātība un uzņēmējdarbība; un KrāslavāEiropas Savienības nākotne.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ СУЩЕСТВУЮЩИХ И БУДУЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, И РАБОТА НАД ИНИЦИАТИВАМИ В ЛАТГАЛИИ

В конце сентября 2020 года НКО «Центр поддержки НКО Южной Латгалии» (DNVOAC) в сотрудничестве с представительством Британского Совета в Латвии запустит второй онлайн-курс обучения для нынешних и будущих лидеров общественных организаций в Латгальском регионе, который затем предоставит возможность участвовать в инициативах и получать финансирование для своих идей.  Онлайн-тренинги состоятся 28-29 сентября 2020 года и 1-2 октября, в каждый день с 14:00 до 16:00. Они помогут участникам увидеть разнообразие в качестве важного ресурса и ценности для развития общественной организации, а также выявить существующие проблемы в сообществе и найти устойчивые решения. Регистрация на тренинги открыта до 21 сентября 2020 года, по ссылке: http://bit.ly/DarbigasKopienasLatgale Утвержденным участникам будет отправлена информация о том, как присоединиться к онлайн-обучению и как пользоваться онлайн-инструментами, так что предварительные навыки и опыт в онлайн-обучении не обязателен.

Turpinās esošo un topošo kopienu līderu mācības un darbs pie iniciatīvām Latgalē

2020. gada septembra nogalē biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā uzsāks otro tiešsaistes mācību norisi esošajiem un topošajiem kopienu līderiem Latgales reģionā, pēc tam sniedzot iespēju piedalīties iniciatīvu konkursā un saņemt finansējumu savu ideju īstenošanai.

Tiešsaistes mācības norisināsies 2020. gada 28.–29. septembrī un 1.–2. oktobrī katru dienu no plkst. 14:00 līdz 16:00. Tās palīdzēs dalībniekiem saskatīt dažādību kā būtisku resursu un vērtību kopienas attīstībai un atpazīt esošos izaicinājumus kopienā, kā arī rast tiem ilgtspējīgus risinājumus. Pieteikšanās tām ir līdz 2020. gada 21. septembrim, aizpildot pieteikuma formu šeit: http://bit.ly/DarbigasKopienasLatgale Apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta informācija, kā pieslēgties mācībām tiešsaistē un pirms tām notiks sagatavošanās nodarbība par tiešsaistes rīku lietošanu, tādēļ nav nepieciešamas iepriekšējas zināšanas vai pieredze tiešsaistes apmācībās.

Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

2020. gada 31. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus. Kopā apstiprināti 30 projekti par kopējo summu 2 898 157,51 eiro – no tiem 27 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 3 projekti programmā “Cilvēktiesības”.

Apstiprināto projektu saraksts

6 Latgales kopienu iniciatīvas ir saņēmušas finansējumu

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ar British Council pārstāvniecības Latvijā atbalstu, Latgales reģiona kopienu iniciatīvām, 2020. gada jūlijā uzsāka mācības kopienu līderiem. Mācību dalībniekiem bija dota iespēja piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu projektu konkursā “Darbīgās kopienas Latgalē”, kurā tika saņemti 26 projektu pieteikumi no 10 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 67 tūkstošus eiro.

Kā atzīst British Council pārstāvniecības Latvijā projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja Kristīne Ļeontjeva: “Lielais iesniegto projektu skaits un apstiprināto projektu saturs ir labs pierādījums tam, ka četru dienu mācībās var gan papildināt zināšanas par to, kā veicināt kopienu attīstību un sabiedrības saliedēšanos, gan arī rast reālus risinājumus – projektu idejas.”

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts