AIF saņemti 14 rīcības projektu pieteikumi

Uz kārtējo, nu jau trešo, Rīcības projektu konkursa projektu atlases sākumu iesniegti 14 projekti steidzamu pilsonisko aktivitāšu īstenošanai. Rezultātus AIF plāno paziņot līdz maija sākumam.

Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 2021. gada 2. augustā, kurā tiks izvērtēti projekti, kas būs saņemti līdz 2021. gada 1. augusta plkst. 23.59. Vēršam uzmanību, ka AIF padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību var lemt par vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā.

Šobrīd vēl pieejamais finansējums ir 176 820.85 euro.

Ar jau līdz šim atbalstītajiem AIF Rīcības projektiem var iepazīties te: https://www.activecitizensfund.lv/lv/apstiprinati-projekti.html

Zināmi kapacitātes projektu konkursa rezultāti

2021. gada 31. martā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi pirmā Kapacitātes projektu konkursa rezultātus – 269 projektu konkurencē finansējums piešķirts 57 projektu īstenošanai par kopējo summu 1 050 969,27 eiro. 8 projektos paredzētas arī partnerības ar EEZ/Norvēģijas grantu donorvalstu organizācijām.

Apstiprināto projektu saraksts

Atbalstītos projektus ir iesniegušas gan nelielas kopienu organizācijas visos Latvijas reģionos, gan pieredzējušas Latvijas mēroga un tīkla organizācijass, kā arī to darbības jomas ir ļoti dažādas -  cilvēktiesību, apkaimju attīstības, jaunatnes, izglītības, sociālo pakalpojumu sniegšanas, vides aizsardzības u.c. Kopumā atbalstītās 57 organizācijas darbojas 21 pašvaldību teritorijās, savukārt konkursā piedalījās 269 organizācijas no 74 pašvaldību teritorijām.

Kapacitātes projekti: informācija par kapacitātes projektu vērtēšanas procesu

Ņemot vērā lielo iesniegto Kapacitātes projektu skaitu, šobrīd projektu atlases process vēl nav noslēdzies. Tas nozīmē, ka rezultātu paziņošana, iespējams, nedaudz aizkavēsies, un tie būs zināmi tikai pēc Lieldienām.

Informācija par Kapacitātes projektu konkursa rezultātiem tiks publicēta Aktīvo iedzīvotāju fonda mājaslapā, kā arī visi projektu iesniedzēji informāciju par pieņemto lēmumu saņems AIF projektu sistēmā.

Aicinām būt pacietīgiem un saprotošiem!

Rīcības projekti: nākamais Rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 02.04.2021

Atgādinām, ka nākamais Rīcības projektu vērtēšanas process tiks uzsākts 2021. gada 2. aprīlī. Tajā tiks izvērtēti tie Rīcības projektu pieteikumi, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 1. aprīļa plkst. 23.59.

Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 2021. gada 1. augustā. Vēršam uzmanību, ka AIF padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību var lemt par vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā.

 

Atgādinām, ka Rīcības projekti ir paredzēti tikai tādu jautājumu risināšanai, kas politiskajā un sabiedriskajā dienas kārtībā ir iekļuvuši nesen (piemēram, radušies iepriekš neparedzami, ārkārtēji vai krīzes apstākļi) un kas prasa tūlītēju pilsoniskās sabiedrības rīcību/reaģēšanu.

Noslēgusies dalībnieku atlase dalībai starptautiskajā cilvēktiesību jomas organizāciju kapacitātes celšanas akadēmijā

Aktīvo iedzīvotāju fonds dalībai starptautiskajā cilvēktiesību aizstāvības organizāciju kapacitātes celšanas akadēmijā apstiprinājis trīs organizācijas – biedrību "Balvu Teritoriālā invalīdu biedrība", biedrības “Centrs MARTA” Liepājas filiāli un biedrību “LiveIntegro”. Kopumā dalībai akadēmijā pieteicās deviņas organizācijas.

Nataļja Novikova, kas ir biedrības “LiveIntegro” valdes locekle, dalību akadēmijā uzskata par lielisku iespēju stiprināt savas zināšanas un pieredzi: “Gan mana personīgā, gan biedrības iepriekšējā pieredze un darbība ir tieši saistīta ar cilvēktiesību jautājumiem. Strādājam ar bērniem un jauniešiem ar invaliditāti – vēlamies viņiem sniegt iespēju veidot pilnvērtīgu sociālo dzīvi, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un nodrošinot tās pašas iespējas un tiesības kā veseliem cilvēkiem. Arī pati ikdienā pārvietojos ratiņkrēslā, tāpēc labi zinu, ar kādām problēmām un izaicinājumiem saskaras šie jaunieši. Ceru, ka akadēmija sniegs man iespēju apgūt jaunas prasmes un idejas, lai mūsu organizācija spētu darboties vēl labāk un sniegt pienesumu mūsu sabiedrībai. Vēlos iepazīties ar līdzīgām organizācijām Eiropā, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem.”

Kapacitātes projektu konkursā saņemti 269 projektu pieteikumi

Aktīvo iedzīvotāju fonda trešajā atklātajā projeku konkursā “Kapacitātes projektu konkurss” saņemti 269 projektu pieteikumi, kuru vidū paredzētas arī 30 partnerības ar kādu no donorvalstu organizācijām – gan Islandē, gan Lihtenšteinā, gan Norvēģijā. Projektu pieteikumi saņemti no biedrībām un nodibinājumiem, kas reģistrētas visos Latvijas reģionos - 65 dažādos novados un 9 Latvijas Republikas pilsētās. Kopējā konkursā pieprasītā summa ir nepilni 5 miljoni eiro, kamēr pieejamais konkursa budžets ir 1 060 000 eiro.

Cilvēktiesību aizstāvības organizāciju kapacitātes celšanas akadēmija

Latvijas Aktīvo iedzīvotāju fonds līdz 24. februārim aicina pieteikties cilvēktiesību jomā strādājošās organizācijas dalībai starptautiskā cilvēktiesību aizstāvības organizāciju kapacitātes celšanas akadēmijā, kuru organizē Rumānijas Aktīvo iedzīvotāju fonds un Novēģijas Helsinku Komiteja. Dalībai no Latvijas ir rezervētas vietas trīs pārstāvjiem un īpaši aicinātas pieteikties ir organizācijas, kas nesen uzsākušas savu darbību cilvēktiesību jomā.

Dalība akadēmijā ir apmaksāta, pamatā tā norisināsies tiešsaistē ar iespējamu klātienes noslēguma pasākumu Oslo, pulcējot ap 50 dalībniekiem no visām 15 Aktīvo iedzīvotāju fonda dalībvalstīm un Norvēģijas. Laika periodā no marta līdz jūnijam reizi mēnesī notiks tiešsaistes diskusijas un darbnīcas, katra četru stundu garumā, bet starpposmā notiks sagatavošanās darbi un uzzinātais tiks pielietots realitātē. Jūlijā un augustā turpināsies praktiskie uzdevumi, bet septembrī/oktobrī plānota noslēdzošā klātienes tikšanās Oslo.

Saimnieciskā darbība un AIF kapacitātes projekts

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu izprast, vai un kā AIF kapacitātes projektos iekļaut atbalstu saimnieciskās darbības attīstībai, aicinām uz skaidrojošo semināru-diskusiju 5.februārī ZOOM vidē plkst. 14.00-15.30, kuru vadīs Aktīvo iedzīvotāju fonda vadītāja Inese Siliņa un finanšu vadītājs Ansis Bērziņš.

29. janvārī Aktīvo iedzīvotāju fonds Latvijas NVO rīko pēdējo projektu dienu pasākumu

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam (skat. informāciju zemāk), 29. janvārī Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) ZOOM platformā no pl.: 10:00 līdz 14:30 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) aicina piedalīties pēdējā projektu dienā, kuru vadīs Latgales un Zemgales reģionu AIF koordinatori Oskars Zuģickis un Uldis Dūmiņš. Tās laikā nelielās grupās un ar individuālāku pieeju būs iespēja pārrunāt Kapacitātes konkursa nosacījumus, pieteikuma aizpildīšanu, kā arī piedalīties AIF projektu domāšanas un rakstīšanas darbnīcās.

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kam nav pieredzes vai ir neliela projektu rakstīšanas pieredze, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Piesakies projektu dienai: ej.uz/Kapac_projektu_Dienas.

Aicinām uz izpratnes un iedvesmas semināriem "Kā vadīt savu organizāciju zinoši?"

Lai atbalstītu un iedvesmotu projektu iesniedzējus Kapacitātes projektos plānot arī tādas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas vadības procesu attīstību, ieraudzīt sev piemērotākās organizāciju attīstības pieejas, metodes un atbalsta rīkus, kā arī lai izskaidrotu, kas ir mērķu izvirzīšanas un novērtēšanas (M&E) pieeja un mudinātu stratēģiski gudri vadīt savus cilvēkresursus, Aktīvo iedzīvotāju fonds aicina piedalīties divu zinošu un iedvesmojošu ekspertu semināros par organizācijas attīstības un vadības jautājumiem.  

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts