Piedalies sadarbības veidošanas pasākumā ar organizācijām no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas

26. janvārī no plkst. 12.00 līdz 15.20 platformā Zoom notiks Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) sadarbības veidošanas pasākums jeb tikšanās ar Latvijas, Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas organizācijām potenciālo sadarbību veidošanai. Piesakies pasākumam līdz 21. janvārim plkst. 20.00, aizpildot šo tiešsaistes pieteikuma formu: https://forms.gle/a4jjLBzn5BgfSj2V8

Pasākumā piedalīsies vismaz 10 organizācijas no Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas, kuras strādā mūžizglītības, kopienu attīstības. medijpratības, cilvēkresursu pārvaldības un citās jomās un ir ieinteresētas sadarbībai ar Latvijas organizācijām pilsoniskās sabiedrības organizāciju kapacitātes celšanā.

Piedalies Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu dienās!

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties projektu dienās visos Latvijas reģionos no 2021. gada 6. janvāra līdz 29. janvārim (ZOOM platformā). Pieteikšanās elektroniski: ej.uz/Kapac_projektu_Dienas

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kam nav pieredzes vai ir neliela projektu rakstīšanas pieredze, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Kapacitātes projekti: Atvērta projektu pieteikumu pieņemšana Kapacitātes projektu konkursā!

Līdz 2021. gada 15. februāra plkst. 14.00 Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) projektu tiešsaistes sistēmā Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinātas sagatavot un iesniegt projektu pieteikumus organizācijas kapacitātes stiprināšanai.

Šis ir trešais Aktīvo iedzīvotāju fonda projektu konkurss, un tā mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti.

Rīcības projekti: Pieņemts lēmums par Rīcības projektu vērtēšanas uzsākšanu paātrinātā kārtībā

Informējam, ka 2020. gada 25. novembrī AIF padome saskaņā ar Rīcības projektu konkursa nolikumā noteikto kārtību pieņēma lēmumu par Rīcības projektu vērtēšanas uzsākšanu paātrinātā kārtībā. Nākamā Rīcības projektu vērtēšana tiks uzsākta 2020. gada 4. decembrī.

Šajā vērtēšanas kārtā tiks izvērtēti tie Rīcības projektu pieteikumi, kas tiks saņemti līdz 2020. gada 4. decembra plkst. 14:00. Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 01.04.2021.

Zināmi pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultāti

2020. gada 31. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmā Stratēģisko projektu konkursa rezultātus. Kopā apstiprināti 30 projekti par kopējo summu 2 898 157,51 eiro – no tiem 27 projekti programmā “Demokrātijas kultūra” un 3 projekti programmā “Cilvēktiesības”.

Apstiprināto projektu saraksts

Rīcības projekti: Noslēgusies pirmo Rīcības projektu izvērtēšana

2020. gada 20. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padomē tika apstiprināti pirmo Rīcības projektu konkursā iesniegto projektu vērtēšanas rezultāti – no septiņiem iesniegtajiem projektiem finansējuma saņemšanai virzīts tika viens projekts, kurš pēc pozitīvā lēmuma saņemšanas projekta īstenošanu nepietiekamā laika dēļ tomēr atsauca.

Noslēdzoties Rīcības projektu kvalitatīvajai vērtēšanai un projektu atlases komisijas diskusijām, Aktīvo iedzīvotāju fonds secina, ka iesniegtajos projektos plānotas daudzas sabiedrībai vērtīgas pilsoniskās aktivitātes, taču vairums projektu neatbilst galvenajam Rīcības projektu fokusam - to īstenošanas nepieciešamība nav saistīta ar apstākļiem, kurus iepriekš nevarēja paredzēt un kas prasa tūlītēju rīcību. Vairums iesniegto projektu ietvēra nozīmīgas pilsoniskas iniciatīvas vai interešu pārstāvības aktivitātes, kas īstenojamas ikdienas kārtībā, laicīgi plānojot savu darbu un finansējuma piesaisti.

2020. gadā Aktīvo iedzīvotāju fonds izsludinās vēl divus atklātus projektu konkursus

Šogad Aktīvo iedzīvotāju fondā pilsoniskās sabiedrības organizācijas – biedrības un nodibinājumi - projektus varēs vēl iesniegt Kapacitātes un Informatīvās kampaņas projektu konkursos. Abus konkursus plānots izsludināt septembrī.

Aktīvo iedzīvotāju fonds paplašina savu komandu

2020. gada 12. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) īstenošanas komandai pievienojās deviņi projektu atlases komisiju dalībnieki, kas strādās trīs AIF projektu atlases komisijās - Rīcības, Kapacitātes, kā arī Stratēģisko un Informatīvo kampaņu komisijā.

Stratēģiskie projekti: Pirmajā Stratēģisko projektu konkursā saņemti 93 projektu pieteikumi

2020. gada 29. jūlijā noslēdzās pirmais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 93* projektu pieteikumi – no tiem 75 programmā “Demokrātijas kultūra” un 18 programmā “Cilvēktiesības”.

Īpaši novērtējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus Latvijas reģionus. Puse no visiem projektu iesniedzējiem kā savu pamata darbības vietu norādījuši visu Latvijas teritoriju.

Noslēgusies projektu pieņemšana Stratēģisko projektu konkursā

29.jūlija plkst. 14:00 noslēgusies projektu pieteikumu pieņemšana Aktīvo iedzīvotāju fonda atklātajā projektu konkursā #1 - Stratēģisko projektu konkursā! Saņemti 94 projektu pieteikumi, no tiem 74 pieteikumi programmā “Demokrātijas kultūra” un 20 programmā “Cilvēktiesības”!

Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts