ieteikt draugiem

Zināmi Latgales NVO 2015 projektu programmas rezultāti

 

logo

Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir noslēgusies Latgales NVO projektu programmas 2015 projektu izvērtēšana un noris līgumu slēgšana ar divdesmit biedrībām, kas savu ideju realizācijai saņems 24 000 EUR.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 46 projektus no desmit pašvaldību teritorijām. Vislielāko finansējumu, teju 9 000 EUR, saņems Daugavpils pilsētas nevalstiskās organizācijas, kas attiecīgi bija iesniegušas vislielāko projektu skaitu - 17.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 20 projekti, no tiem apstiprināti pieci:

tabula1

No 14 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga projektu apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sešas NVO:

tabula2

Vismazākā konkurence notikusi mazākumtautību NVO iniciatīvu atbalsta programmā, kur no 12 iesniegtiem projektiem atbalstu saņēmuši deviņi:

tabula3

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līguma (Nr.5.1-8-42) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts