ieteikt draugiem

Noslēdzies vērienīgākais Latgales jauniešu forums

 

2020. gada 21. februārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notika Latgales plānošanas reģiona (LPR) un biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils pilsētas, Daugavpils novada pašvaldību un Daugavpils Vienības pamatskolu rīkotais Latgales skolēnu pašpārvalžu un to konsultantu forums.

Uz rīkotāju aicinājumu piedalīties pasākumā atsaucās 18 pašvaldību 57 Latgales izglītības iestādes. Forumā tiks pārstāvētas 33 Latgales reģiona vidusskolas, 13 pamatskolas, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī koledžas, tehnikumi un jaunatnes nevalstiskās organizācijas.

233 Foruma dalībnieku vidū bija 33 skolēnu pašpārvalžu prezidenti, 16 viceprezidenti, 18 ministri, kā arī teju 90 skolu direktori, to vietnieki, pedagogi un pašvaldības jaunatnes lietu speciālisti. Jaunieši aktualizēs skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi pilsoniskajā līdzdalībā, kā arī mācīsies motivēt citus jauniešu darboties pašpārvaldēs.

Pasākuma laikā klātesošos uzrunāja vairākas amatpersonas. Klātesošos uzrunāja Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājs Andris Kužnieks, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Raščevskis. Īpašu vērību jauniešu vidū izpelnījās Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes video sveiciens no Jauniešu foruma Indijā, kā arī Valsts prezidenta kancelejas sveiciens Foruma dalībniekiem.

Foruma rīkotājs Oskars Zuģickis stāsta: "Esam ļoti gandarīti par tik lielu reģiona iedzīvotāju atsaucību pasākumam. Esam sagādājuši ne tikai plašu, saturisko programmu un iespēju atrast sev jaunus domu biedrus, bet arī sarūpējuši dažus pārsteigumus. Mums ir prieks uzrunāt tos Latgales jauniešus, kuriem ir vēlme “kāpt” un sasniegt jaunas virsotnes. Dzirdot citu stāstus, viņiem ir iespēja radīt savējos. Pasākuma gaitā jauniešiem bija iespēja no ekspertiem iegūt jaunas zināšanas, atrast jaunus draugus, strādāt grupās ar citu skolu pašpārvalžu jauniešiem. Katrai foruma darba grupai bija sava tēma, ko moderēja 18 Latvijā atpazīstami eksperti.”

Foruma noslēgumā pieci tā aktīvākie dalībnieki saņēma unikālu iespēju ko tiem sagādāja Dace Melbārde. Daugavpils Vienības pamatskolas skolēnam Jānim Drelingam, Riebiņu novada Galēnu pamatskolas skolniecei Annijai Tumānei, Preiļu 1.pamatskolas skolniecei Andželikai Poļakovai, Daugavpils novada Silenes pamatskolas skolēnam Edvardam Nikolajenkovam un Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskolas skolniecei Annai Loginai 2020.gadā būs iespēja apmeklēt Eiropas Paplamentu.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks norāda: “Esam lepni par Latgales jauniešiem, to iniciatīvām novados. Aizvien vairāk pašvaldību realizē projektus ne tikai izglītības iestāžu labiekārtošanai, bet arī jauniešu brīvā laika pavadīšanai, rod finansējumu savos budžetos jauniešu iniciatīvu atbalstam. Arī Plānošanas reģions pēdējo gadu laikā īpašu uzmanību pievērsis tieši jauniešiem, to izglītošanai. Pērn un aizpērn Latgales plānošanas reģiona administrācija sadarbībā ar DNVOAC rīkoja 7 reģionālās diskusijas (Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā, Ludzā un Daugavpilī), pulcējot 416 dalībniekus, tai skaitā, ministrus, pašvaldību un Saeimas deputātus. Pēc tām no jauniešiem saņēmām  68 Latgales reģiona jauniešu izstrādātas rekomendācijas darbam ar jaunatni Latgalē, kas apkopotas 6 jomās. Forumā vēlamies popularizēt skolēnu pašpārvalžu darbības labāko pieredzi, kā arī apzināt problemātiskos aspektus un risināmos jautājumus darba pilnveidei. Uzsvars tiks likts arī uz turpmāko sadarbību starp novadu skolu pašpārvaldēm.”

Foruma lektoru materiāli:
Arvitas Jukšas, projekta “Darbīgās kopienas” koordinatore Daugavpilī prezentācija

Kristīnes Leontjevas, British Council Latvija projekta “Darbīgās kopienas” vadītājas prezentācija

Jeļenas Ābolas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītājas prezentācija

FOTO galerija pieejama šeit!

Pasākuma rīkotāji pateicas Kultūras ministrijai, Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un Latgales plānošanas reģionam par finansiālo atbalstu.

Forums notika līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.:2.5.-8-17), kas noslēgts starp LR Kultūras ministriju un biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.

 Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts