ieteikt draugiem

Mazina administratīvo slogu jauniešu iniciatīvas projektu iesniedzējiem

 

Pašvaldībām un jaunatnes organizācijām katru gadu ir iespēja piedalīties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīkotajos atklātajos konkursos, lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu dažādu jauniešu iniciatīvu un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam. Lai mazinātu administratīvo slogu, vienkāršotu pieteikšanās, atskaišu iesniegšanas kārtību un citas procedūras, IZM sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru ir izstrādājusi grozījumus kārtībā par valsts budžeta finansējuma piešķiršanu jauniešu iniciatīvas projektiem.

Jaunā kārtība paredz samazināt obligāti iesniedzamo dokumentu skaitu, kā arī nosaka samērīgāku konkursā iesniegto projektu vērtēšanu. Grozījumi arī paredz projekta iesnieguma izvērtēšanas kārtību un visus kritērijus noteikt vienkopus konkursa nolikumā, vienkāršojot kritēriju dalījumu – atbilstības un kvalitātes kritērijos. Tāpat būtiski samazināts iesniedzamo atskaišu apjoms – turpmāk projektu pārskatu pārbaudi plānots veikt izlases veidā, pamatojoties uz iepriekš veiktu risku analīzi. Lai sekmētu plašākas iespējas jaunatnes organizācijām piedalīties projektu konkursos, noteikts, ka projekta iesniedzēja līdzfinansējums (kas var būt izteikts kā pašu ieguldījums vai brīvprātīgs darbs) iepriekšējo 5% vietā var būt līdz pat 10% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.

Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam Izglītības un zinātnes ministrijā tika apstiprināta 2020. gada 22. janvārī. Programmas kopējais valsts budžeta finansējums ir 517 652 eiro, un par šo summu šogad tiks organizēti 4 atklātie projektu konkursi. Valsts programmas 2020. gadam ietvaros turpināsies arī 2019. gadā apstiprināto projektu īstenošana. Projektu mērķis ir veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, iesaistīt jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs, kā arī sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti, pašvaldībām un starptautiskajām institūcijām.

2019.gadā Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros ir nodrošināts atbalsts 6 jaunatnes organizācijām jauniešu līdzdalības veicināšanai. Atbalstīta 5 jaunatnes organizāciju darbība un iniciatīvas, veicinot jauniešu līdzdalības iespējas. Savukārt 28 pašvaldībām piešķirts finansējums darba ar jaunatni sistēmas izveidei un attīstībai un jauniešu iniciatīvām. Programmas kopējais valsts budžeta finansējums 2019.gadā bija 332 484 eiro. Plašāka informācija par Jaunatnes politikas valsts programmu un paveikto iepriekšējo gadu laikā pieejama Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras tīmekļvietnē.

Noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 5.novembra noteikumos Nr.1243 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta finansējumu, kas paredzēts jauniešu iniciatīvas un līdzdalības veicināšanai lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, darbam ar jaunatni un jaunatnes organizāciju darbības atbalstam”” otrdien, 2020.gada 18.februārī, izskatīts valdībā.Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts