ieteikt draugiem

Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam

 

2020. gada 22. janvārī apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2020. gadam.

Jaunatnes politikas prioritātes 2020.gadam:

▶️veicināt darba ar jaunatni sistēmas vienmērīgu attīstību Latvijas teritorijā, t.sk., stratēģisku darba ar jaunatni plānošanu vietējā līmenī;
▶️stiprināt un paplašināt darba ar jaunatni nozīmi un veidus, lai, izmantojot piemērotas pieejas un metodes, izveidotu kontaktu un iesaistītu jauniešus dažādās līdzdalības aktivitātēs;
▶️sekmēt jaunatnes organizāciju darbības attīstību, sadarbību ar valsti un pašvaldībām, kā arī starptautiskajām institūcijām jaunatnes politikas nozarē;
▶️veicināt 11 jaunatnes mērķu ieviešanu saskaņā ar Eiropas Savienības Jaunatnes stratēģijā 2019.–2027. gadam noteikto.

Izmaiņas:

2.2.1. Lai stiprinātu atbalstu jaunatnes organizāciju darbībai tiks organizēts atklāts projektu konkurss un sniegts atbalsts 10 jaunatnes organizāciju sarakstā ierakstītām biedrībām to iniciatīvu īstenošanai un kapacitātes celšanai.

2.2.2. Valsts programmas ietvaros šogad tiks organizēts atklāts projektu konkurss biedrībām un nodibinājumiem (kam nav jābūt ierakstītām Jaunatnes organizāciju sarakstā), kuru aktivitātes vērstas uz jauniešu iekļaušanu sabiedrībā, mazinot pret tiem vērsto vardarbību un veicinot jauniešu garīgo veselību.

Plašāks apraksts pieejams:
http://jaunatneslietas.lv/current-events/jaunatnes-politikas-valsts-programmas-2020-gadam?fbclid=IwAR3pudGLq46CtifIGDxbqphi7_ZY6eQY2ACayq2Mqf-8Ot27z2EgQQvZsJ0

Ar Valsts programmu iespējams iepazīties: http://jaunatneslietas.lv/sites/default/files/2020-01/IZMrik_09012020_JPVP2020.pdf?fbclid=IwAR0M9jBVkExPvs2WliafQkLglqeoUQgyMs2NnxMWT-tNzZy6ln4u45xx34QMēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts