ieteikt draugiem

Aicina iesniegt projektus Ziemeļu un Baltijas valstu NVO grantu programmai

 

Ziemeļvalstu Ministru padomes nevalstisko organizāciju grantu programma, sākot ar 10.janvāri gaida pieteikumus no NVO, kas darbojas sabiedrības interesēs ar mērķi palielināt sociālo kohēziju un stiprināt pilsonisko sabiedrību. Pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 1. martam, izmantojot elektronisko platformu www.ncmgrants.org/

2019.gadā programmas ietvaros finansiālo atbalstu saņēma 5 pieteikumi par kopējo summu 45 530 eiro.

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu NVO programmas atbalstu 2019.gadā saņēma biedrība “Sabiedrība par atklātību – Delna”, lai pētītu atvērtās pārvaldības partnerības platformas lomu datu atvēršanā un noskaidrotu sabiedrības viedokli par datu pieejamību un izmantošanas potenciālu korupcijas novēršanā.

Atbalstu saņēma arī Valmieras Attīstības aģentūra, lai uzsāktu darbu pie koprades darbnīcas izveides, ko plānots atvērt 2020.gada februārī. Koprades darbnīcas mērķis ir kļūt par ilgtspējīgu vietu, kas sekmē radošumu, veicina jaunu uzņēmumu veidošanos un vietējās sabiedrības iesaisti.

Tāpat tika atbalstīts Ekodizaina kompetences centra iesniegtais projekts par ilgtspējīgu un veselīgu lauksaimniecību, kura ietvaros notiks seminārs par pesticīdu lietošanu lauksaimniecībā un to, kā labāk aizsargāt cilvēku veselību un vidi.

Rīgas Urbānā institūta projekts par kopienu attīstības jautājumiem šo tēmu aktualizēja 2 radošajās darbnīcās, bet Imantas apkaimes iedzīvotājus augusta beigās aicināja uz Imantas svētkiem Anniņmuižas parkā.

JCI Latvia projekts atbalstīja konferences “Ilgtspējīgas pieejas un instrumenti zaļas, viedas, pieejamas un radošas nākotnes nodrošināšanai” rīkošanu, iesaistot JCI kolēģus no Igaunijas, Dānijas, Somijas un Islandes.

Programmas kontaktpersona Latvijā ir Daina Mežecka, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā padomniece, tālrunis: +371 29394399, e-pasts: daina@norden.lv

Informāciju sagatavoja: Inga Puriņa, Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā informācijas padomniece, inga@norden.lv / +371 26651841.Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts