ieteikt draugiem

KKF pieņemam pieteikumus 2020. gada konkursos 28. janvāris, 2020

 

Valsts Kultūrkapitāla fonds līdz 2020. gada 27. martam pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 23.03.2020. (pasta zīmogs)) pieņem projekta pieteikumus mērķprogrammā “Atbalsts muzikālā teātra žanra attīstībai”.

Līdz 2020. gada 31. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu – līdz 27.01.2020. (pasta zīmogs)) pieņem projekta pieteikumus:
2020. gada 1. kultūras projektu konkursā  Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs;
mērķprogrammās
VKKF un Latvijas valsts mežu atbalsts kultūras programmām reģionos“,
Atbalsts kultūras nozares nevaldības organizāciju līdzdalībai starptautiskajās kultūras organizācijās“,
Latvijas filmu izplatīšana“,
Mūzikas un dejas mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana“,
Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana“.

Iesniedzot projektu pieteikumus ar elektroniski drošo parakstu, lūgums ņemt vērā:
1) e-pastā obligāti ir jānorāda nozare (vai attiecīgā mērķprogramma), iesniedzējs un projekta nosaukums;
2) sūtītajā e-pastā nav atsevišķi jāpievieno tie paši dokumenti, kas ir e-dokumentā, citos formātos, jo vērā tiek ņemts un saglabāts tikai ar elektroniski drošo parakstu parakstītais dokuments – projekta pieteikums;
3) lai varētu korekti pārbaudīt un saglabāt projekta pieteikumu, visai tā dokumentācijai jābūt vienā e-doc failā kā vienotam dokumentam.

 Mēs zinām kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts